Netti Nettipaja-timantti2_57x57.png pajani

Concrete 5

Tässä yhteydessä julkaisujärjestelmällä tarkoitetaan ohjelmaa, jolla hallitaan ja muokataan verkkosivustoa verkkoselaimessa helposti, ilman ohjelmointitaitoja tai koodin tuntemista.
(CMS, Content Management System).

Nettisivut päivitetään siis esimerkiksi Chromella, Firefoxilla, Internet Explorerilla tai Safarilla. Päivitykset voi tehdä miltä tietokoneelta hyvänsä, tunnus ja salasana sisäänkirjautumiseen riittää. Sivujen päivittäjä ei ole sidottu – kuten aiemmin – tiettyyn tietokoneeseen, jolla kotisivutiedostot ja html-editori tai ftp-ohjelma sijaitsivat.

Sivuja voi päivittää myös mobiililaitteilla, kuten älykännykällä, joskin sen helppous vaihtelee laitteen mukaan.

Concrete 5

C5 on erittäin käyttäjäystävällinen julkaisujärjestelmä. Suurin osa sisällöistä muokataan "sivulla pysyen", jolloin kokonaisuus on koko ajan on näkyvissä. 

Päivityksen helppous käy varmaan esille tämä sivun videolta.

C5 versioita

Concrete 5.6 

on aiempi, mutta edelleen käytössä oleva versio julkaisujärjestelmästä. 5.6:n ohjeet, lisäosat tai teemat eivät sovellu 5.7:lle.

Versiota 5.6 ei voi suoraan päivittää uudempiin versioihin, mutta se on mahdollista.

Concrete 5.7 

julkaistiin vuonna 2014. Se rakennettiin alusta alkaen uusiksi vastaamaan nykyaikaisen julkaisujärjestelmän vaatimuksia.

Sivuston voi päivittää 5.7:sta versioon 8:aan, mutta version on oltava vähintään C5.7.10. Korjattavaa saattaa syntyä mikäli myös lisäosat tai teema eivät ole yhteensopivia uuden version kanssa.

Concrete5 versio 8 

julkaistiin tammikuussa 2017. Siinä on merkittäviä uudistuksia, esimerkiksi sisältölohkon "tekstinkäsittelyohjelma" on vaihtunut. Julkaisujen ajoitusmahdollisuus on merkittävä lisä.

Huom. nimeäminen vaihtui myös. Kyseessä ei ole versio C5.8, vaan Concrete5 versio 8.

 

PHP-tuki ja ohjelmistovaatimukset

PHP on ohjelmointikieli, jolla julkaisujärjestelmä ja sivut toteutetaan.

PHP:stä kehitetään uusia versioita mm. tietoturvan vuoksi. Valitettavasti ne eivät ole täysin yhteensopivia, joten vanhemmalla PHP:llä toteutettujen sivujen toiminnassa voi esiintyä ongelmia version vaihdon jälkeen.

Uusiin versioihin siirryttäessä vanhojen versioiden tuki ja tietoturvapäivitykset päättyvät vaiheittain.

  • Joissain webhotelleissa ei vanhentuneita PHP-versioita voi enää käyttää. Tämä voi johtaa ongelmiin, sillä vanhat sivut tai niiden lisäosat eivät välttämättä toimi uudella PHP:llä.
  • Toisissa webhotelleissa voi edelleen valita vanhentuneen PHP-version, mutta sen kääntöpuolena on tietoturvan heikkeneminen.

Vuoden 2019 alussa loppui tuki ja tietoturvapäivitykset hyvin yleisessä käytössä olleelle PHP 5.6:lle sekä PHP 7.0:lle. Versioon 7.1 tulee kriittisimmät korjaukset, mutta aktiivisti tuettuja ovat vain uudemmat, PHP 7.2 ja 7.3.

http://php.net/supported-versions.php

 

Concrete5 versiot toimivat eri PHP-versioilla. Tätä kirjoitettaessa tammikuussa 2019 julkaisujärjestelmän 8-versio toimii PHP 7.2:ssa, mutta kaikki lisäosat eivät.

  • Versio 8: Suositus PHP 7.2 tai uudempi, mutta 7.3 ei vielä toimi (PHP 5.5.9 on minimi)
  • Versio 7: PHP 5.3.3 - PHP 7.1.x (PHP 7.2 ei tuettu)
  • Versio 6: ei toimi PHP 7:llä ja sitä uudemmilla

Vanha sivusto on kuitenkin mahdollista muuttaa toimimaan muulla kuin yllämainitun mukaisesti, mutta muokkaukset ovat käsityötä.

 

Muista järjestelmävaatimusista:

https://documentation.concrete5.org/developers/installation/system-requirements

Poimintoja C5:n ominaisuuksista

Teema

Nykyaikaisissa sivustoissa ulkoasu (fontit, värit, sisältöjen asettelu, taustakuvat) on erotettu sisällöistä (sivut, tekstit, kuvat, kartat yms). Tämän ansiosta ulkoasun voi muuttaa ilman, että sisältöihin on tarpeen koskea. Yksinkertaisimillaan riittää että hankitaan uusi teema, se aktivoidaan, ja ulkoasu on vaihtunut. Teema on pelkkää ulkoasua laajempi, se tuo sivuille lisäksi usein erilaisia toimintoja ja elementtejä.

C5 asennus sisältää Elemental-oletusteeman. Elementalia voi muokata jonkin verran itse julkaisujärjestelmän kautta. Ostettujen teemojen muokkaus riippuu lisensseistä, kaikkiin ei anneta muokkausoikeuksia. Usein asiakkaalle tehdään oma teema, tai ainakin muokataan valmista.

Kaikki samassa

C5 on rakennettu kokonaisuudeksi. Tavanomaisten sisältöjen, kuten tekstin ja kuvien muokkauksen lisäksi C5:ssä on valmiina toimintoja esimerkiksi videoiden, Google-karttojen tai some-linkkien/painikkeiden lisäämiseksi. Erikseen hankittavia lisäosia ei siis tarvita yhtä paljon kuin joissain muissa julkaisujärjestelmissä. Mutta niitäkin on tarjolla, mikäli mukana tulevat eivät riitä.

C5 sivulla sisällöt ja toiminnot ovat lohkoissa (blocks). Niitä on eri tarkoituksiin: tekstille, videoille, navigaatiolle yms. Päivitys tapahtuu lohkoa muokkaamalla. Usein sivu muodostuu useista eri lohkoista.

C5 on tehty responsiiviseksi, eli sekä julkaisujärjestelmä itse että sillä toteutetut sivut mukautuvat mobiililaitteisiin. Tällöin esimerkiksi tietokoneen näytöllä kaksipalstainen sivu onkin yksipalstainen älykännykän näytöllä ja teksti pysyy lukukelpoisena kaikissa tilanteissa. Mutta C5:llä voi toteuttaa mobiiliystävälliset sivut myös muilla tekniikoilla.

C5:n käyttöliittymän kieli on helposti vaihdettavissa. Sivujen päivityksen työkalut, hallintapaneeli yms. ovat käytössä siis myös suomeksi.

Sivuston kieliversiot ovat aiempaa helpommin toteutettavissa. Erikoisemmatkin kielet, esimerkiksi japaninkielinen teksti toimii sivuilla.

Kustannukset

C5 on ilmainen. Sen asennus ja muokkaus maksaa, ellei sitä tee itse. Lisäosista ja teemoista suurin osa on maksullisia – mutta varsin edullisia. Ilmaisiakin on jonkin verran. Webhotelli ja tietokanta ovat maksullisia, samoin oma verkkotunnus.

Kuinka C5 otetaan käyttöön?

Kuten perinteisissä kotisivuissa, tarvitaan palvelin jonne julkaisujärjestelmä, sivut ja sisällöt sijoitetaan. Lisäksi tarvitaan tietokanta. 

Webhotellit tarjoavat nettisivujen toteutukseen tarvittavia palveluita, kuten vuokraavat palvelintilaa ja tietokantoja sekä hoitavat sähköpostiosoitteita ja verkkotunnuksia. Webhotellin on täytettävä tietyt tekniset kriteerit, jotta C5 voi toimia.

Ellei tunne itse asiaa tarkemmin, webhotelli kannata hankkia vasta kuin asiasta on keskustellut sivuston toteuttajan kanssa tai tutustunut vaatimuksiin.

Asennus itse

  • C5-ohjelmapaketti ladataan Concrete5.org-sivuilta ja siirretään webhotelliin kotisivun hakemistoon. Zip-paketti puretaan.
  • Webhotellin tietokantapalvelimelle luodaan (tyhjä) tietokanta. 
  • Verkkoselaimessa siirrytään kotisivun osoitteeseen. Sivulle avautuu C5 asennusnäkymä, jossa mm. nimetään sivusto ja annetaan tietokannan nimi ja käyttäjä. Sen jälkeen valitaan luodaanko tyhjä sivusto vai mallisivusto. Mallisivustossa on valmiina useita erityyppisiä sivuja. Tyhjässä sivustossa on vain yksi sivu ilman sisältöjä. Kumpaakin voi käyttää oman sivuston pohjana.

Asennus webhotellin asennusohjelmalla 

  • Joissain webhotelleissa on käytössä asennusohjelma, joka asentaa halutun julkaisujärjestelmän kotisivuhakemistoon. Tiedostoja ei siis tarvitse itse siirtää palvelimelle. 

Ja aina voi tilata sivuston suunnittelun ja toteutuksen tai vaikkapa pelkän C5-asennuksen

Julkaisujärjestelmät Suomessa 2018
Helsinki, North Patrol
- - Concrete5 on PHP-pohjainen avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä, jolla on toteutettu myös Suomessa jonkin verran verkkopalveluita. Concrete5 kamppailee markkinassa ennen kaikkea WordPressiä vastaan, mutta on kumppanikentän osalta jäänyt selkeästi jälkeen. Kotimaisia kumppaneita löytyy vain muutamia, joista osa tekee nykyisin myös WordPressillä. Concrete5:lla on oma aktiivinen kannattajakuntansa, ja tietyt ominaisuudet, kuten käyttäjähallinta ja uudelleenkäytettävät sisältöelementit, ovat jopa WordPressiä edellä. - -
Lyhyt esittely

Concrete 5.7:llä toteutettu sivu ja sen päivittäminen.
Kesto noin 8 min.

 

C5 KOTISIVUT:

www.concrete5.org

Ohjeita ENGLANNIKSI:

documentation.concrete5.org/editors/in-page...

Testaa C5 käyttöä!

Luo kokeilua varten ilmainen testisivusto osoitteessa

www.concrete5.org/trial

Concrete 5 on avoimen lähdekoodin ohjelma ja julkaistu MIT lisenssillä

The MIT License
Copyright (c) 2011 Concrete CMS inc.
www.concrete5.org/help/legal/concrete5_mit...

C5:n lisäosien ja teemojen lisensseistä:
www.concrete5.org/help/legal/commercial_ad...